ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Κερατέας, του Κρατικού Προγράμματος, του Δήμου Λαυρεωτικής ως εξής:

Τακτικά μέλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λουκάς Δημήτριος, Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαγιάννης Γεώργιος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ιορδανίδου Λυδία, Υπάλληλος Δήμου Λαυρεωτικής, κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Β΄.

Αναπληρωματικά μέλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βελετάκου Ευαγγελία, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λουκάς Κωνσταντίνος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ντελή Αικατερίνη, Υπάλληλος Δήμου Λαυρεωτικής, κλάδου ΔΕ με βαθμό Γ΄.

Γραμματέας του Δ.Σ. ορίζεται ο Διαχειριστής της Παιδικής Εξοχής.