Ένταξη μελετών της περιοχής Β’ κατοικίας «Πόρτο Εννέα» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση:  Κουντουριώτη  1
Λαύριο  – 195 00
Τηλέφωνο:  2292 0 28021
Fax: 2292 0- 22413

             

                                              
                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ένταξη μελετών στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
«Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014»


Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67.3/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ποσό χρηματοδότησης 105754,37€ για τη μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης, πράξης εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Πόρτο Εννέα» Δήμου Λαυρεωτικής Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

Συνημμένα:

Σχόλια μέσω facebook