ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2015