Ο Δήμος Λαυρεωτικής, λαμβάνοντας υπόψη την δυσχερή οικονομική κατάσταση των περισσοτέρων πολιτών, αλλά και το δικαίωμα που έχουν στην άθληση και την συμμετοχή τους στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου και παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία και την δραματική περικοπή των πόρων του δήμου, επιχορηγεί τα Αθλητικά και Πολιτιστικά Σωματεία, αναγνωρίζοντας την δράση και την προσφορά όλων των Συλλόγων στον αθλητισμό και τον πολιτισμό της Λαυρεωτικής.


Προκειμένου να είναι αντικειμενική η κατανομή της επιχορήγησης, αυτή βασίστηκε σε δύο κριτήρια:

α) Στα κατατεθέντα από τα Σωματεία απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα της ετήσιας επιχορήγησής τους και


β) Οσον αφορά τα Αθλητικά Σωματεία, στην αθλητική τους εν γένει δραστηριότητα και στον αριθμό των αθλουμένων.

Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων προς τα Αθλητικά Σωματεία του δήμου Λαυρεωτικής ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00€ ενώ το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων προς τα Πολιτιστικά Σωματεία του δήμου Λαυρεωτικής ανέρχεται στο ποσό των 79.000,00€. 

Το δε γενικό σύνολο της ετήσιας επιχορήγησης προς τα Αθλητικά και Πολιτιστικά Σωματεία του δ ήμου Λαυρεωτικής ανέρχεται στο ποσό των 229.000,00 €.
Πηγή: