Ακολουθεί σε ηλεκτρονική μορφή το πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Δήμου Λαυρεωτικής “ΘΟΡΙΚΙΑ 2012”.
Το έργο του εξωφύλλου για τα Θορίκια 2012 φιλοτεχνήθηκε από το ζωγράφο Βαγγέλη Τζερμιά.

εστάλη από τον Εμμανουήλ Μπίστα