Προσλαμβάνονται από την 3η  Σεπτεµβρίου 2013 και για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, δηλαδή έως και την 3η  Νοεµβρίου 2013, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικό µε τις παρακάτω ειδικότητες από το ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ του δήμου Λαυρεωτικής :

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:

http://www.lavreotiki.gr/