ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την παρούσα θα θέλαμε να ενημερώσουμε, ότι η διαδικασία για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΤΕ Βρεφ/μων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» η οποία είχε ανασταλεί προσωρινά λόγω προκήρυξης των εκλογών (εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56 Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)  θα συνεχιστεί από την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 έως και την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2015, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά τους στην έδρα του Νομικού Προσώπου (Κερατέα λεωφ. Αθηνών Σουνίου αρ. 37, 1ος όροφος). 
Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται τόσο στην έδρα του, όσο και στο τηλέφωνο 2299320237.
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ  «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής