Ανακοινώνεται  η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα στο δήμο Λαυρεωτικής.


Διαβάστε αναλυτικά:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
http://lavreotiki.gr/