Σας καλούμε στην 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 03η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Έγκριση πρώτης (1ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016.
  • Ψήφιση πρώτης (1ης) Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016. 
  • Έγκριση επιχορήγησης των Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ», του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2016.
  • Έγκριση επιχορήγησης των Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ», του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016.
  • Διαγραφή οφειλής από τέλη παράτασης ταφής. (αριθ.πρωτ.1138/26-01-2016)


Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).
      


         
                                                                                             
                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


                                                ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ
Εσωτερική Διανομή:
1. Πρωτόκολλο
2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου
3. Γραφείο Δημάρχου