Σε περιόδους κρίσεων, όταν τα κρατικά νομίσματα δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου, αλλά και σε νεώτερους χρόνους, πολλές επιχειρήσεις κυκλοφορούσαν μάρκες, οι οποίες είχαν ανταλλακτική αξία και τις έδιναν για χρήση τόσο στο προσωπικό, όσο και σε πελάτες τους. 

Από τις πιο γνωστές μάρκες πού κυκλοφόρησαν στην χώρα μας, είναι αυτές των μεταλλουργείων Λαυρίου. 
Μάρκες σαν αυτή της εικόνας, που ανήκουν στον Βασίλη Στεργίου, κυκλοφόρησαν σε αξίες 5, 10, 20, 50 λεπτών και 1 δραχμής, με ίδιες παραστάσεις, για χρήση εντός της εταιρίας. 
Είναι από τις πρώτες πού κυκλοφόρησαν στα τέλη του 19ου αιώνα.