ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ Η ΚΕΡΑΤΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                             Κερατέα  30.07.2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθμ. πρωτ.: 7925
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                  Προς: Τα μέλη του Δημοτικού
Ταχ. Δ/νση:      Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 37                          Συμβουλίου
                         Κερατέα – 19001
Πληροφορίες:   Κ. Παπαγιάννη                                    Κοιν.: 1. κ. Σταύρο Ιατρού
Τηλέφωνο:       2299042448                                                       Δήμαρχο
Fax:                  2299067900                                                 2. Τοπικό
                                                                                                 Συμβούλιο Νέων

Θέμα: Πρόσκληση στην 19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε στην 19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 03.08.2010, ημέρα Τρίτη
και ώρα 19:00 με θέματα:

1.    Αναμόρφωση (5η) δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2010.
2.   Επιχορήγηση ποσού 70.000,00 € στο Νομικό Πρόσωπο με
την επωνυμία Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κερατέας
(ΦΕΚ 1130/τ΄β/23-07-2010).
3.   Επιχορήγηση ποσού 90.000,00 € στο Νομικό Πρόσωπο με την
επωνυμία ΚΑΠΗ Δήμου Κερατέας (ΦΕΚ 1130/τ΄β/23-07-2010).    
4.  Επιχορήγηση ποσού ύψους 50.000,00 € στο Νομικό Πρόσωπο με
την επωνυμία Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Κερατέας
(ΦΕΚ 1130/τ΄β/23-07-2010).  5.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου ¨4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας,
4ο Νηπιαγωγείο Κερατέας – Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων –
Γυμναστήριο¨
6.  Έκφραση γνώμης μελέτης για τη διαδικασία της Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας
COSMOTE επί εδάφους στη θέση, ύψωμα «ΚΕΡΑΤΟΒΟΥΝΙ», με
κωδικό ¨14002690 ΚΕΡΑΤΕΑ/Χ¨ στο Δήμο Κερατέας, Νομαρχίας
Ανατολικής Αττικής. 7.  Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως
καταβληθέντος που αφορά δημοτικά τέλη (11 αιτήσεις) . 
8.   ΠΜΕ Αγ. Μαρίνα – Τουρκολίμανο – Πανόραμα (εκδίκαση ενστάσεων κατά της Α΄ Ανάρτησης – απόφαση Δ.Σ 169/09).
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Κωνσταντίνος Κλάδης