Για περισσότερες πληροφορίες στον Δήμο Λαυρεωτικής στο: 22923.20152 – 140  

http://www.lavreotiki.gr/