Θέμα: Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Σας καλούμε στην 17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του
Λαυρίου,
την
Δεκεμβρίου 2014,
ημέρα Τετάρτη και
ώρα
18:00, με τα ακόλουθα θέματα
Ημερήσιας Διάταξης:
1.       
Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής.

2.       
Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής
περιοχών Β’ κατοικίας  ‘Περιγιάλι’ –
‘Τσονίμα’ – ‘Τρεχαντιέρα’ του πρώην Δήμου Κερατέας» του Δήμου Λαυρεωτικής.
(αριθ. πρωτ. 24463/12-11-2014).
3.       
Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής της
επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας» του Δήμου Λαυρεωτικής. (αριθ .πρωτ.
24466/12-11-2014).
4.       
Λήψη απόφασης για την παράταση
συνολικής προθεσμίας και την έγκριση υποκατάστασης μελετητή της μελέτης: «Μελέτη
Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας  ‘’ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ’’ του πρώην Δήμου Κερατέας» του
Δήμου Λαυρεωτικής. (αριθ. πρωτ. 24505/12-11-2014).
5.       
Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής
περιοχών Β’ κατοικίας  ‘Πανόραμα’ – ‘Αγία
Μαρίνα’ – ‘Τουρκολίμανο’ του πρώην Δήμου Κερατέας» του Δήμου Λαυρεωτικής. (αριθ
. πρωτ. 24471/12-11-2014)
6.       
Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ»
(αριθ.πρωτ.24507/12-11-2014).
7.       
Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη έγκριση της μελέτης «Προκαταρτική Μελέτη για
την ένταξη στο σχέδιο της περιοχής «Πουνταζέζα – Λιμάνι Πασά» του Δήμου
Λαυρεωτικής. (αριθ.πρωτ.24591/13-11-2014).
8.       
Έγκριση υψομετρικών μελετών εγκεκριμένου σχεδίου «Κακής Θάλασσας» του
πρώην  Δήμου Κερατέας, νυν Δημοτικής
Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. (αριθ.πρωτ.24593/13-11-2014).
9.       
Λήψη απόφασης για ένταξη του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής στο παγκόσμιο δίκτυο
Γεωπάρκων UNESCO.
10.    
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης επιχειρηματικού πάρκου Κερατέας από τύπου
Γ (χαμηλής όχλησης) σε τύπου Β (μέσης όχλησης).
11.    
Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και
αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμό καταργηθέντος Ο.Ε.Κ. και περί του καθορισμoύ της χρήσης αυτών για κάθε ένα
κατάστημα ή αίθουσα.
12.    
Συγκρότηση και ορισμός εκπροσώπων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαυρεωτικής.
13.    
Λήψη απόφασης για α) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.673,50
ευρώ, που αφορά τις συνδρομές των ετών 2012 και 2013 των Δημοτικών Ενοτήτων
Κερατέας και Λαυρεωτικής καθώς και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου
προς τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής και β) έγκριση δαπάνης ποσού
10.000,00 ευρώ ανά έτος (για τα επόμενα έτη) για τον ενιαίο Δήμο Λαυρεωτικής
προς τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής.
14.    
Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για χορήγηση
χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες.
15.    
Λήψη απόφασης για μίσθωση κτιρίου ξενώνα για την λειτουργία του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου.
16.    
Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής.
  
17.    
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρο
76 Ν. 3852/2010).
18.    
Λήψη απόφασης περί καθορισμού εξόδων παράστασης που θα λαμβάνουν μηνιαίως
ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την
επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ».
19.    
Λήψη απόφασης περί καθορισμού εξόδων παράστασης που θα λαμβάνουν μηνιαίως
η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την
επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ».
20.    
Έγκριση πέμπτης (5ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ», οικονομικού έτους 2014.
21.    
Έγκριση τρίτης (3ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ», οικονομικού έτους 2014.
22.   Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
23.    
Λήψη απόφασης για μετονομασία δημοτικής οδού της Δημοτικής Ενότητας
Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής από «οδός Σταματίου Ρώμα» σε «οδός Δημάρχου
Ιωάννη Σταματίου Ρώμα».(αριθ.πρωτ. 16688/30-07-2014)
24.    
Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδών στην περιοχή «ΤΖΑΡΔΑΒΙΛΑ» της
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. (αριθ. πρωτ.23927/04-11-2014).
25.    
Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, που αφορά
δημοτικά τέλη και ΤΑΠ, λόγω οριστικής υπαγωγής ακινήτου βάσει Ν.4014/2011 ή
Ν.4178/2013. (αριθ. πρωτ. 24535/04-11-2014).
26.    
Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν τέλη
ύδρευσης. (αριθ. πρωτ. 25445/24-11-2014).
                                                                                         
                

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                     
ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ