«Πράσινο φως» από το υπουργείο για την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων...

Υπουργική Απόφαση για την έγκριση όρων και διαδικασιών χορήγησης άδειας πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία.   Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας...