Φορεάς: Ν.Π.Δ.Δ. \”ΘΟΡΙΚΟΣ\” ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ 16 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2 ΜΗΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

ΔΕ Μπουζούκι 2
ΔΕ Κιθάρα 2
ΔΕ Κρουστά 1
ΔΕ Βιολί 1
ΔΕ Παραδοσιακή Μουσική 5
ΔΕ Πιάνο 1
ΔΕ Μουσική Προπαιδεία 2
ΔΕ Θεωρητικά Μαθήματα 2
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, (Αγίας Παρασκευής 1, 19500 Λαύριο) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία της γνωστοποίησης ήτοι μέχρι τις 27/04/2013. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22920- 27774.