ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 15 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Το προσωπικό (15 Καθηγητές Μουσικής) θα προσληφθεί για να καλύψει ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου, για όλη τη σχολική σεζον με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και θα αμείβονται αποκλειστικά με έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ

  • Μουσικών πιάνου (ΔΕ) 3 
  • Μουσικών κιθάρας (ΔΕ) 3 
  • Μουσικών βιολιού (ΔΕ) 1 
  • Μουσικών πνευστών οργάνων (ΔΕ) 1 
  • Μουσικών κρουστών οργάνων (ΔΕ) 1 
  • Μουσικών μπουζουκιού (ΔΕ) 1 
  • Μουσικών Παραδοσιακής μουσικής (ΔΕ) 2 
  • Μουσικών θεωρητικών 2 
  • Μουσικών φωνητικής 1 

Οι παραπάνω θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με αντίτιμο όσο διαρκεί η σχολική περίοδος. Για τις ανωτέρω δεκαπέντε (15) θέσεις έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στον εγκεκριμένο και επικυρωμένο προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013 και ειδικότερα θα βαρύνουν τους Κ.Α. 15-6041.001 και 15-6054.001 και θα βεβαιωθεί ότι στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαυρεωτικής έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις .

http://static.diavgeia.gov.gr/

Σχόλια μέσω facebook