«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ»