ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ την 13η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην 24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σχόλια μέσω facebook