Θέμα:           Πρόσκληση στην 9η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
    Λαύριο  16/07/2014 
Σας
καλούμε στην 9η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο
παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου,
στις 18 Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00
με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση
και λήψη απόφασης για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, λόγω της
καταστροφικής πυρκαγιάς της 12ης Ιουλίου 2014, στον Δήμο
Λαυρεωτικής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει από την άμεση ανάγκη
ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων για την αποκατάσταση των ζημιών, λόγω της
καταστροφικής πυρκαγιάς της 12/07/2014 στον Δήμο Λαυρεωτικής.
                                                                                                           
                                                                                    
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                            
ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΜΑΚΡΗ