• Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 871/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση των παγκακίων στην Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών στον κο Λέπουρη
Παναγιώτη , ξυλουργό, με έδρα στην Κερατέα, 42χλμ, με ΑΦΜ 026361631, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου,σύμφωνα με την συνημμένη προσφορά του, στο ποσό των 645,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

 • Αναθέση για την μεταφορά λυμάτων από την Ζ’ Παιδική Εξοχή του Δήμου Λαυρεωτικής, στην εταιρεία «SMS TRANS L.T.D.-ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε», οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, με έδρα στην Κερατέα
Αναθέτουμε την μεταφορά λυμάτων από την Ζ’ Παιδική Εξοχή του Δήμου Λαυρεωτικής, στην εταιρεία «SMS TRANS L.T.D.-ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε», οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, με έδρα στην Κερατέα, περιοχή Ελαιοχωρίου, με ΑΦΜ 800401772, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του, μέχρι του ποσού των 8.400,00€ (πλέον ΦΠΑ 23%), ήτοι 10.332,00 ευρώ.

 • Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 863/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – προμήθεια μηχανογραφικού υλικού για την διαχείριση της Ζ’ Παιδική Κατασκήνωση

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας μηχανογραφικού υλικού ( ελτία 3τυπα,βιβλία, σφραγίδες) στον κο Αναστάσιο Φώτου με έδρα στην Κερατέα, οδό Σταματίου Ανδρέου 8, με ΑΦΜ 036006179, .Ο.Υ. Λαυρίου, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του, στο ποσό των 1.088,35 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 • Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 850/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της 7ης παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Κερατέας

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας στον ΑΙΜΑΝOΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ., με
έδρα στο Λαύριο, Γερασιμίδου 34, με ΑΦΜ 034495006, .Ο.Υ. Λαυρίου, σύμφωνα με την από 06.07.2012 συνημμένη προσφορά του και μέχρι του ποσού των 15.000 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ).

 • Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 845/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – εργασία καθαρισμού κτηριακών εγκαταστάσεων κατασκήνωσης Κερατέας.

Αναθέτουμε την εργασία του καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων της
κατασκήνωσης , στον Πέτση Χριστόφορο, καθαρισμός κτιρίων, με έδρα στην Κερατέα, περιοχή Κακή θάλασσα, με ΑΦΜ 142703767, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, σύμφωνα με την συνημμένη προσφορά του και στο ποσό των 2.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 • Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 841/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – εργασίες φύτευσης δενδρυλλίων & θάμνων καθώς και την κατασκευή αρδευτικού δικτύου αυτόματου ποτίσματος στην παιδική κατασκήνωση Κερατέας

Απ’ ευθείας των εργασιών για την φύτευση δενδρυλλίων & θάμνων καθώς και για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου, αυτόματου ποτίσματος τους, στον κο Αντωνίου Αντώνιου Ι., τεχνολόγος γεωπονίας & εμπόριο γεωργικών εφοδίων, με έδρα στην Κερατέα, οδός Ταταράκη 4, με ΑΦΜ 106509457, .Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.697,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά του.

 • Προμήθεια καινούργιων πυροσβεστήρων και την αναγόμωση των παλαιών που βρίσκονται στο χώρο της κατασκήνωσης

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καινούργιων πυροσβεστήρων, καθώς και τον
έλεγχο και αναγόμωση των υφιστάμενων, στην κα Κώνστα Κυριακούλα, με έδρα στην Κερατέα, Όθωνος 8, με ΑΦΜ 045074936, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της, στο ποσό των 1.602,07 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 • Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 866/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – μίσθωση πούλμαν για τη μεταφορά των κατασκηνωτών στην Ζ’ παιδική εξοχή Κερατέας

Τη μίσθωση πούλμαν για τη μεταφορά των κατασκηνωτών στην Ζ’ παιδική εξοχή
Κερατέας, στην εταιρεία «SARONIC TOURS» Ι & Α Αντωνίου & ΣΙΑ ΟΕ με έδρα την Κερατέα Αττικής, οδός Λ. Αθηνών Σουνίου 57, με ΑΦΜ 081196574, .Ο.Υ. Λαυρίου, επειδή πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για το χρονικό διάστημα από 14/07/2012 έως
30/08/2012.
Το συνολικό κόστος της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

 • Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 847/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – προμήθεια νωπού κρέατος για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της 7ης παιδικής εξοχής–κατασκήνωσης Κερατέας

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας στο Κρεοπωλείο-Ψητοπολείον Τόλιας Κων/νος Ιωάν., με έδρα στην Κερατέα, οδός Θεμιστοκλέους 16, με ΑΦΜ 027868415, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, σύμφωνα με την από 05.07.2011 συνημμένη προσφορά του, μέχρι του ποσού των 15.000 €
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ).

 • Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 851/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – προμήθεια ειδών αρτοποιείου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της 7ης παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Κερατέας

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας στον Γαρδίκη Σταύρο Ι, Αρτοποιείο-
Ζαχαροπλαστείο, με έδρα στην Κερατέα, οδός Λεωφ. Αθ. Σουνίου 110, με ΑΦΜ 018613795,Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, σύμφωνα με την από 06.07.2012 συνημμένη προσφορά του και μέχρι του ποσού των 15.000 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ).

 • Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 848/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της 7ης παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Κερατέας

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας στον κο Αθανάσιο Ρώμα Η.,
Οπωροπαντοπωλείο, με έδρα στην Κερατέα, οδός Θεμιστοκλέους 21, με ΑΦΜ 029940831, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, σύμφωνα με την από 06.07.2012 συνημμένη προσφορά του και το προσφέρον ποσοστό έκπτωσης 12% επί των τιμών του ημερήσιου δελτίου τιμών της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι του ποσού των 15.000€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ).

 • Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 846/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της 7ης παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Κερατέας

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας στην ΕΛΕΝΗ ΧΡ. ΠΟΥΛΕΖΟΥ, με έδρα στην
Κερατέα, Βας. Σοφίας 37 & Όθωνος, με ΑΦΜ 054082215, .Ο.Υ. Λαυρίου, σύμφωνα με την από 06.07.2012 συνημμένη προσφορά της και μέχρι του ποσού των 15.000 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ).

 • Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 844/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της 7ης παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Κερατέας.

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας στον κο Αθανάσιο Ρώμα Η.,
Οπωροπαντοπωλείο, με έδρα στην Κερατέα, οδός Θεμιστοκλέους 21, με ΑΦΜ 029940831, Δ .Ο.Υ. Λαυρίου, σύμφωνα με την από 06.07.2012 συνημμένη προσφορά του και μέχρι του ποσού των 15.000 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ).

 • Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων και λοιπών ειδών για την Ζ’ Παιδική Κατασκήνωση

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών στον κο Θηβαίο Ιωάννη, γεωργικά εφόδια, με έδρα την Κερατέα, οδός Κόδρου 28, με ΑΦΜ 069291650, Δ .Ο.Υ. Λαυρίου, στο ποσό των 1.227,00 € (πλέον ΦΠΑ 13%).

 • Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 856/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργια της 7ης παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Κερατέας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη των κάτωθι:

1. Καλογεράς Κων/νος ημήτριος Συντονιστής 11/07-10/09/2012
2. Κατσάρος Σταύρος Απόστολος Επιμελητής 11/07-10/09/2012
3. Μπάρα Αθηνά Νικήτας Επιμελήτρια 11/07-10/09/2012
4. Τσόμπου Σοφία Ιωάννης Επιμελήτρια 11/07-10/09/2012
5. Αρζέντα Ελένη Ιωάννης Ομαδάρχισσα 11/07-10/09/2012
6. Παπαδογιάννη Αλεξία Νεκτάριος Ομαδάρχισσα 11/07-10/09/2012
7. Σκλέπα Σταματίνα Κων/νος Ομαδάρχισσα 11/07-10/09/2012
8. Γκούμα Αλεξάνδρα Γεώργιος Ομαδάρχισσα 11/07-10/09/2012
9. Συρανίδης Χρήστος Γεώργιος Ομαδάρχης 11/07-10/09/2012
10. Σωτηριάδης Αντώνης Βασίλης Ομαδάρχης 11/07-10/09/2012
11. Μαγγανά Ελένη Κων/νος Ομαδάρχισσα 11/07-10/09/2012
12. Μπασταλιάς ημήτριος Σταμάτιος Ομαδάρχης 11/07-10/09/2012
13. Αμπλιανίτη Άννα – Μαρία Παναγιώτη Ομαδάρχισσα 11/07-10/09/2012
14. Μαυρωνά Φωτεινή-Ναταλία Κων/νου Ομαδάρχισσα 11/07-10/09/2012
15. Ψημάρη Στεφανία Ηρακλής Ομαδάρχισσα 11/07-10/09/2012
16. Παππά Κλεισούρα Σωτηρία Αλέξανδρος Ομαδάρχισσα 11/07-10/09/2012
17. Αλεξανδρή Χρυσάνθη Αλέξανδρος Ομαδάρχισσα 11/07-10/09/2012
18. Καρακιρισίδου Μαρία Πρόδρομος Ομαδάρχισσα 11/07-10/09/2012
19. Σακελλαρίου Μαρίνα Νικόλαος Ειδική Συνερ.Ψυχαγωγίας 11/07-10/09/2012
20. Πολύζος Απόστολος Γεώργιος Ειδικός Συνερ. Ψυχαγωγίας 11/07-10/09/2012
21. Καλογερά Μαρία ημήτριος Ειδική Συνερ.Ψυχαγωγίας 11/07-10/09/2012
22. Στεργίου Νικόλαος Ευάγγελος Ειδικός Συνερ.Ψυχαγωγίας 11/07-10/09/2012
23. Πέτρου Αικατερίνη Ευθύμιος Ειδική Συνερ. Χειροτεχνίας 11/07-10/09/2012
24. Λαγού Βασιλική Γαβριήλ Ειδική Συνερ.Χειροτεχνίας 11/07-10/09/2012
25. Στόμης Ευάγγελος Χρήστος Ειδικός Συνερ. Χειροτεχνίας 11/07-10/09/2012
26. Σταβέρη Ευφροσύνη Ευθύμιος Ειδική Συνερ. Χειροτεχνίας 11/07-10/09/2012
27. Γκίκας Νικόλαος ημήτριος Γυμναστής 11/07-10/09/2012
28. Φαφούτης Ιωάννης Απόστολος Γυμναστής 11/07-10/09/2012
29. Μπαρδι Ενρικ Λαμπι Γυμναστής 11/07-10/09/2012
30. Πέτσης Χριστόφορος Ιωάννης ιαχειριστής 11/07-10/09/2012
31. Σταμέλου Αικατερίνη Ευάγγελος Βοηθός ιαχειριστή 11/07-10/09/2012
32. Λεβαντής Αλέξανδρος ημήτριος Αποθηκάριος 11/07-10/09/2012
33. Χίζας Άσσεμ Μαχ Ιατρός 11/07-10/09/2012
34. Μαυρομάτη Ελένη Μιχαήλ Νοσοκόμα 11/07-10/09/2012
35. Βαφειάδης Χρυσόστομος Νικόλαος Μάγειρας 11/07-10/09/2012
36. Νικολακοπούλου Ευστρατία Απόστολος Βοηθός Μάγειρα 11/07-10/09/2012
37. Κωβαίος Σπυρίδων Ιωάννης Εργάτες Χώρου 11/07-10/09/2012
38. Πανάρας Στέφανος Γεώργιος Εργάτες Χώρου 11/07-10/09/2012
39. Ρώμας Σωτήριος ημήτριος Εργάτες Χώρου 11/07-10/09/2012
40. Παπαθανασίου Ιωάννης ημήτριος Εργάτες Χώρου 11/07-10/09/2012
41. έδες ημήτριος Στέφανου Εργάτες Χώρου 11/07-10/09/2012
42. Θηβαίου-Αναγνώστου Αναστασία ημήτριου Εργάτριες Τραπεζαρίας 11/07-10/09/2012
43. Παναγιώτου Σταυρούλα Πέτρου Εργάτριες Τραπεζαρίας 11/07-10/09/2012
44. Στάμου Βασιλική Κων/νος Εργάτριες Τραπεζαρίας 11/07-10/09/2012
45. Εγκολφοπούλου Φωτούλα Κων/νος Εργάτριες Τραπεζαρίας 11/07-10/09/2012
46. Αθανασίου Κλεοπάτρα αμιανός Εργάτριες Λάντζας 11/07-10/09/2012
47. Ρώμα Παρασκευή ημήτριος Εργάτριες Λάντζας 11/07-10/09/2012
48. Αθανασίου Μαρία-Ελένη Ιωάννης Εργάτριες Λάντζας 11/07-10/09/2012
49. Ρίζου Αναστασία Παναγιώτης Εργάτριες Χώρων Υγιεινής 11/07-10/09/2012
50. Χόντου ιαμάντου Λάμπρος Εργάτριες Χώρων Υγιεινής 11/07-10/09/2012
51. Μαργαρίτης Αντώνιος Σάββας Φύλακας-Νυχτοφύλακας 11/07-10/09/2012
52. Παπαδόπουλος ημήτριος Κων/νου Ειδικός Τεχνίτης 11/07-10/09/2012


πηγή: https://forkeratea.com//2011/01/blog-post_292.html