Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής