Ύστερα από την Πυρκαγιά που σηµειώθηκε το Σαββάτο 12 Ιουλίου 2014 σε περιοχές τις ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας ο ∆ήµος Λαυρεωτικής προχώρησε άµεσα σε σχετική αναγγελία στον ΕΛΓΑ επειδή προκλήθηκαν σοβαρές ζηµιές στην αγροτική παραγωγή της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήµος Λαυρεωτικής καλεί τους παραγωγούς γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων στις οποίες προκλήθηκαν ζηµιές από την Πυρκαγιά να υποβάλλουν αιτήσεις – δηλώσεις ζηµιάς στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ στο ∆ήµο. 

Οι αιτήσεις – δηλώσεις µπορούν να υποβληθούν µέχρι την 14η Αυγούστου 2014 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κερατέας, Γραφείο ΕΛΓΑ, (αρµόδιος υπάλληλος κ.Στ.Καρράς, τηλ. 22993-20222, 20213).

Ο ∆ήµος Λαυρεωτικής κάνει γνωστό ότι όποιος συµπολίτης µας έχει υποστεί ζηµιές σε οικίες, καλλιέργειες ή ζώα από την πυρκαγιά της 12ης Ιουλίου 2014, µπορεί να προσέλθει στο ∆ήµο Λαυρεωτικής (∆ηµοτικό κατάστηµα Κερατέας), από σήµερα 18 Ιουλίου 2014, προκειµένου να γίνει αυτοψία για τις οικίες από την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και για τις καλλιέργειες και τα ζώα, από τον ΕΛΓΑ. 


Πληροφορίες :
Για ζηµιές σε καλλιέργειες και ζώα: κ. Σ.Καρράς τηλ. 2299320222
Για ζηµιές σε οικίες : κ. Ι Λέπουρης τηλ. 2299320231