Ένα τεράστιο έργο υποδομής για τα Καλύβια και τον Κουβαρά ολοκληρώνεται

  Εγκρίθηκαν την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 από  την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Αττικής τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης «Ολοκλήρωση Κατασκευής Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Κυρίως...