Στην τελική ευθεία μπαίνει η έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 2.500 ατόμων σε δομές φιλοξενίας προσφύγων (hotspots) της χώρας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

Στην Περιφέρεια Αττικής προβλέπονται 155 θέσεις στον Δήμο Περάματος, 120 στην Αθήνα και από 100 θέσεις σε Χαϊδάρι, Ωρωπό και Λαύριο. Αντιστοίχως, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προσληφθούν 283 άτομα στον Δήμο Δέλτα, 60 στο Κιλκίς, 83 στην Παιονία, 70 στα Γιαννιτσά και 40 στην Κατερίνη.

Ως προς τις ειδικότητες θα προκηρυχθούν 129 θέσεις διοικητικού, διοικητικού – οικονομικού, διοικητικού – λογιστικού, διοικητικών γραμματέων ΠΕ – ΤΕ, 145 θέσεις διοικητικού, διοικητικού – οικονομικού, διοικητικού – λογιστικού, διοικητικών γραμματέων ΔΕ, μία θέση πολιτικών μηχανικών ΠΕ, μία θέση τοπογράφων μηχανικών ΠΕ, 12 θέσεις οικοδόμων ΔΕ και 76 θέσεις οδηγών ΔΕ.

Παράλληλα, θα γίνουν προσλήψεις 891 ατόμων γενικών καθηκόντων ΔΕ, 100 ψυχολόγων ΠΕ, 109 κοινωνικών λειτουργών ΠΕ – ΤΕ, 138 νοσηλευτών ΤΕ – ΔΕ, 137 δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ, 80 ηλεκτρολόγων ΔΕ, 65 υδραυλικών ΔΕ, 559 βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας ΥΕ και 57 βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού ΔΕ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ειδικότερα σε μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, μακροχρόνια ανέργους, πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, άνω των 29 ετών, ωφελούμενους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ και όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών στις δομές φιλοξενίας.

Η αμοιβή των ωφελουμένων έως 25 ετών θα είναι 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ τον μήνα, ενώ η αμοιβή ωφελουμένων 25 ετών και άνω θα ανέρχεται σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 495,25 ευρώ τον μήνα.

Εάν απαιτηθεί οι ωφελούμενοι να μετακινηθούν από τον τόπο διαμονής τους, προβλέπεται και επίδομα μετεγκατάστασης 200 ευρώ τον μήνα.

Πηγή: http://www.cnn.gr