Παραχώρηση χρήσης τμήματος αιγιαλού-παραλίας στο «ΧΑΡΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» σε ιδιώτη με μίσθωμα 10.000 ευρώ

   Η Οικονομική επιτροπή του δήμου Λαυρεωτικής αποφάσισε  ομόφωνα,  να παραχωρήσει το δικαίωμα απλής  χρήσης  τμήματος αιγιαλού-παραλίας στο  «ΧΑΡΑΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»  στον  ΝΤΟΥΖΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κάτοικο  Αγ. Κωνσταντίνου  ο οποίος αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης  και προσέφερε μίσθωμα 10.000 ευρώ.

 http://www.lavreotiki.gr/

Σχόλια μέσω facebook