Η Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της υποστήριξης και προώθησης της γεωργίας στην Περιφέρεια Αττικής, θα πραγματοποιήσει ημερίδα ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με θέματα σχετικά με την εκμηχάνιση της γεωργίας, τον αγροτικό εξηλεκτρισμό, την προώθηση των αγροτικών προϊόντων μέσω της πιστοποίησης, τις επιπτώσεις από την μη ορθολογική χρήση των νιτρικών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

H ημερίδα θα πραγματοποιηθεί από γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της υποστήριξης και προώθησης της Γεωργίας στην Περιφέρεια

Η ημερίδα στοχεύει:


• Στην επισήμανση και ανάλυση των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε κάθε στάδιο χρήσης των Αγροτικών μηχανημάτων καθώς και στους τρόπους πρόληψης αυτών.

• Στην πληροφόρηση για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις ηλεκτροδότησης αγροτικών και αρδευτικών εγκαταστάσεων με το μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο.

• Στην αναβάθμιση της γνώσης και την βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται με τα Γεωργικά Μηχανήματα.

• Στην γνωστοποίηση προς τους εμπλεκομένους, των εξελίξεων σχετικά με τα ψεκαστικά
μηχανήματα και την εκτέλεση των ψεκασμών όπως ορίζει ο Ν. 4036/12.

• Στην ενημέρωση για την προστιθέμενη άξια και την ανταγωνιστικότητα των πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων.

• Στην πληροφόρηση των Υποψηφίων Χειριστών Οδηγών για τα είδη των χορηγούμενων πτυχίων από την Υπηρεσία μας καθώς και την διαδικασία απόκτησης και Θεώρησης αυτών.

• Στην ενημέρωση και την ανάδειξη των επιπτώσεων της ανορθολογικής χρήσης των νιτρικών στην γεωργία και των συνεπειών τους στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Ομάδες στόχευσης


Όλοι όσοι εμπλέκονται σε γεωργικές παραγωγικές διαδικασίες Όλοι όσοι είναι κάτοχοι ή χειρίζονται Αγροτικά μηχανήματα και ψεκαστικά Οι ημερίδες θα λάβουν χώρα απογευματινές ώρες για την διευκόλυνση των Ενδιαφερομένων.

δείτε εδώ το πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

 • 22-05-2015 MΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
 • 28-05-2015 ΑΙΓΙΝΑ ΛΕΟΥΣΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 
 • 05-06-2015 ΜΕΓΑΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 • 11-06-2015 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΑΡΤΕΜΙΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚ. & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗ) 
 • 17-06-2015 ΚΥΘΗΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
  ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΩΝ 
 • 25-06-2015 ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ 
 • 01-07-2015 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΓΥΜΝ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΤΑ 
 • 09-07-2015 ΠΑΙAΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 • 10-09-2015 ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
 • 17-09-2015 ΣΠΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΤΩΝ 
 • 24-09-2015 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ