Λαύριο, 12/01/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Erasmus+ (ΚΑ1) εγκρίθηκε να υλοποιήσει σχέδιο με τίτλο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» και κωδ.: 2015- 1-EL01-KA102-013229. Το σχέδιο θα έχει διάρκεια 15 ημερών και θα υλοποιηθεί στην Πορτογαλία από 02/04/2016 έως και 16/04/2016,  για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο αριθμός των συμμετεχόντων έχει οριστεί σε 20 μαθητές.  Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, του ξενοδοχείου, της ημιδιατροφής, της εκπαίδευσης και των εσωτερικών μετακινήσεων καλύπτονται από το Πρόγραμμα ERASMUS +.  


Υποβολή αιτήσεων έως 22/01/2016


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Διευθυντή.


  
Με εκτίμηση,


Ο  Διευθυντής