Παρά τις αντιδράσεις

τελικά αποφασίστηκε ο υποβιβασμός του 1ου Δ.Σ. Κερατέας από 8θέσιο σε 7θέσιο.

Σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων, η υποβάθμιση του σχολείου σημαίνει την αδυναμία να φιλοξενούνται όλα τα παιδιά της γειτονιάς στο 1ο ΔΣ Κερατέας και την αναγκαστική μετακίνηση και άλλων παιδιών της γειτονικής περιοχής σε μακρινότερα σχολεία με αποτέλεσμα και την ταυτόχρονη χειροτέρευση των όρων εκπαίδευσης και στα άλλα σχολεία της πόλης καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών στην τάξη και στα άλλα σχολεία.

Επίσης η ∆ιευθύντρια του Α΄ ∆ηµοτικού Σχολείου Κερατέας κα Χριστίνα Γεωργούλη, µεταξύ άλλων είχε αναφέρει πως το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο πρέπει να παραµείνει 8/θέσιο γιατί έχει τους κατάλληλους χώρους, τον κατάλληλο εξοπλισµό και το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης

Διαβάστε σχετικά:
Γενική Συνέλευση των Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας: ''ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ η υποβάθμιση του σχολείου''Γενική Συνέλευση των Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας: ”ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ η υποβάθμιση του σχολείου”

Απόφαση της Γενική Συνέλευσης των Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας Η υποβάθμιση του 1ου ΔΣ Κερατέας ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Με μια μαζικότατη συμμετοχή η ΓΣ των Γονέων ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε την απόφαση : Α…
Η ∆ιευθύντρια της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κα Ξυθάλη Βασιλική µε το υπ. αριθ. πρωτ. Φ.6/782/13-01-2016 έγγραφό της προτείνει και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την µεταβολή και …
Αρνητική ήταν γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου Κερατέας για τον υποβιβασμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου από 8/θέσιο σε 6/θέσιο στην σχετική συζήτηση που διεξήχθη στις 2/2/16 για την έκφραση γνώμης το…