Αρνητική ήταν γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου Κερατέας για τον υποβιβασμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου από 8/θέσιο σε 6/θέσιο στην σχετική συζήτηση που διεξήχθη στις 2/2/16 για την έκφραση γνώμης του τοπικού συμβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό. Ακολουθεί η απόφαση:

Διαβάστε σχετικά:
Έκφραση γνώµης του δημοτικού συμβουλίου για τον υποβιβασµό του Α΄ Δηµοτικού Σχολείου Κερατέας από 8/θέσιο σε 6/θέσιοΈκφραση γνώµης του δημοτικού συμβουλίου για τον υποβιβασµό του Α΄ Δηµοτικού Σχολείου Κερατέας από 8/θέσιο σε 6/θέσιο

Η ∆ιευθύντρια της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κα Ξυθάλη Βασιλική µε το υπ. αριθ. πρωτ. Φ.6/782/13-01-2016 έγγραφό της προτείνει και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την µεταβολή και …