Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας την 6η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ενόψει της εορτής της Επετείου Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλίου Θορικού

ΕΠΕΤΕΙΟΣ  ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Κυριακή  6η Αὐγούστου, ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὁ Ἱερὸς Ναὸς Προφήτου Ἠλιού Θορικοῦ Κερατέας ἑορτάζει τὴν Ἐπέτειο τῆς Ἀνεγέρσεώς του.

Στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ, τὴν ἑσπέρα τῆς ἡμέρας αὐτῆς καὶ ὥρα 9:00 μ.μ. θά τελεσθεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος, τὸν Ὄρθρο καὶ τὴ Θεία Λειτουργία.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ