Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λαυρεωτικής για την εκλογή μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Β.Ε.ΠΕ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής αποφάσισε

Να ορίσει ως υποψήφιους εκπροσώπους του Δήμου Λαυρεωτικής για την εκλογή
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Β.Ε.ΠΕ.
ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.» – Φορέας Βιοτεχνικού Πάρκου, τους κάτωθι έξι (6) :

– Από την πλειοψηφία τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής κ. Λουκά Δημήτριο και τους
Δημοτικούς Συμβούλους Λαυρεωτικής κ.κ. Τσίκλο Παναγιώτη, Κωστάλα Αντώνη,
Στουραϊτη Ηλία.

– Από την μείζονα μειοψηφία τον Δημοτικό Σύμβουλο Λαυρεωτικής κ. Λεβαντή
Κωνσταντίνο.

– Από την ελάσσονα μειοψηφία τον Δημοτικό Σύμβουλο Λαυρεωτικής κ.
Κρητικό Σταύρο.

Ως εκπρόσωπος του Δήμου Λαυρεωτικής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Β.Ε.ΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.» – Φορέας
Βιοτεχνικού Πάρκου, ορίζεται ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Λουκάς Δημήτριος.

Ω4ΩΦΩΛ1-Β4Θ
Σχόλια μέσω facebook
Διαβάστε επίσης:  ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ