Οι νέοι Διευθυντές σε όλα τα σχολεία της Ανατολικής Αττικής

Ανακοινώθηκαν σήμερα από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής οι πίνακες  τοποθέτησης Διευθυντών σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής.

Η θητεία είναι τριετής και ξεκινά από 1/8/2017 έως 31/7/2020

—————————————————————–

Ανακοίνωση για τους Διευθυντές Γυμνασίων –Λυκείων

Την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 από τις 09.00 μέχρι και τις 15.00 οι νέοι Διευθυντές/Διευθύντριες σχολικών μονάδων:

  • Αναλαμβάνουν υπηρεσία στη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής
  • Αναλαμβάνουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν (Πράξη ανάληψης υπηρεσίας στο Βιβλίο πράξεων Διευθυντή. Όσοι και όσες παραμένουν στο ίδιο σχολείο απαιτείται να συντάξουν και αυτοί πράξη ανάληψης)
  • Μετά την ανάληψη υπηρεσίας συντάσσουν και υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής σε 4 αντίγραφα , από ένα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, ένα παραμένει στο σχολείο και ένα αποστέλλεται στη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής. Για τα Λύκεια θα υπάρξει ξεχωριστό πρακτικό παράδοσης παραλαβής για το σύστημα V.B.I.

 

Για τους Διευθυντές Δημοτικών σχολείων η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση

ΑΝΑΚΌΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. , καλούνται οι Δ/ντές/ντριες του αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα , να προσέλθουν αυτοπροσώπως  1-8-2017 ημέρα Τρίτη από 9.00π.μ. έως 13.00 μμ,  στην Δ/νση Π.Ε. Αν. Αττικής για ανάληψη υπηρεσίας.

Όσοι λόγω ανωτέρας βίας αδυνατούν να προσέλθουν την καθορισμένη ημερομηνία για ανάληψη υπηρεσίας, οφείλουν να ενημερώσουν την Υπηρεσία  με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα αναφέρουν  ότι αποδέχονται την τοποθέτησή τους και την ακριβή ημερομηνία προσέλευσής τους.

Μετά την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να συνταχθεί  πρωτόκολλο παραλαβής- παράδοσης  σχολικής μονάδας εκεί όπου υπάρχει αλλαγή του Δ/ντή/ντριας. Το πρακτικό παραλαβής-παράδοσης συντάσσεται σε 4 αντίγραφα , από ένα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι , ένα παραμένει στο σχολείο και ένα αποστέλλεται στην Δ/νση Π.Ε. Αν. Αττικής.   

Οι νέοι Διευθυντές/ριες των Γυμνασίων και Λυκείων Ανατολικής Αττικής

Αρχείο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Οι νέοι Διευθυντές/ριες των Δημοτικών Σχολείων Ανατολικής Αττικής

Αρχείο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πηγές:  

http://dipe-anatol.att.sch.gr/

http://dide-anatol.att.sch.gr/tte/portal/