Το Διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας με συνέπεια και υπευθυνότητα παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία του Βιολογικού Λαυρίου. Σε συνέχεια των προαναγγελθέντων και με την συνδρομή πιστοποιημένου εργαστηρίου, διενεργήθηκε αιφνίδια δειγματοληψία από φρεάτιο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λημμάτων – βοθρολημμάτων Λαυρίου με τη παρουσία εκπροσώπων του Βιολογικού. 

Επίσης προχωρήσαμε σε εργαστηριακή εξέταση του θαλασσινού νερού στις παραλίες των οικισμών που ανήκουν στην Ομοσπονδία, Συρί, Πανόραμα, Περιγιάλι, Τσονίμα, και Βρωμοπούσι. 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι το θαλασσινό νερό στις συγκεκριμένες παραλίες είναι  κατάλληλο για κολύμβηση. Στο δείγμα από το φρεάτιο του Βιολογικού Λαυρίου, ως  προς τους  συγκρίσιμους δείκτες,  βρέθηκε μικρή απόκλιση  μόνο στα αμμωνιακά ιόντα η οποία δεν αξιολογείται ανησυχητική από το εργαστήριο και  θα εκτιμηθεί από τη ΔΕΥΑΤΗΛ στην οποία  κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα. 

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα δειγματοληψιών που έχουμε αποφασίσει και θα σας ενημερώσουμε συγκεντρωτικά για τα αποτελέσματα καθ’ όσον με το σύνολο των μετρήσεων θα οδηγηθούμε σε σαφή και ακριβή συμπεράσματα για την ομαλή λειτουργία του Βιολογικού. 

Για όποιον επιθυμεί τις λεπτομέρειες των αναλύσεων μπορεί να επικοινωνήσει στο email της Ομοσπονδίας [email protected]       

                                 

Για το Δ.Σ της Ομοσπονδίας

 

             -Ο-                    -Ο-                         -Ο-              

       Πρόεδρος                             Αντ/δρος                       Γραμματέας

 

    Ν. Φρατζέσκος                    Θ. Μακαντάσης             Σ. Γρηγοράκος