Απορρίφθηκε η εγκατάσταση αιολικού πάρκου στο Τογάνι Κερατέας για… λόγους εθνικής ασφάλειας

Απόρριψη αιτήματος Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 18MW, στη θέση Τογάνι του Δήμου Λαυρεωτικής Περιφερείας Αττικής της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την απόρριψη του αιτήματος έκδοσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 18 MW στη θέση «ΤΟΓΑΝΙ», Δήμος Λαυρεωτικής, Π.Ε.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., καθόσον με την υπ΄αρίθμ Φ.100.1/135/532574/Σ.1730/2017 γνωμοδότησή του το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας δε συνηγορεί με την εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου διότι επηρεάζεται η λειτουργία των Συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΩΛΙ3ΟΡ1Κ-4ΦΠ