Σας καλούμε στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο Παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 30η Μαΐου   2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα  θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης που αφορά ανεκτέλεστο μέρος συμβατικής υποχρέωσης και τη διάθεση της αντίστοιχης που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους  2018 μετά την πρώτη αναμόρφωση.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του έργου «Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων στο Δήμο Λαυρεωτικής» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
  4. Λήψη απόφασης  για την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το  έργο «Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολείων Δ.Ε. Κερατέας» προϋπολογισμού 390.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
  5. Λήψη απόφασης  για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα Υποδομής Ανάπλαση Ενοποίηση Χώρων Πράσινου Περιοχής Ιστορικού Κέντρου Λαυρίου».
  6. Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
  7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ρυμοτομούμενων οικοπέδων σε κοινή χρήση.
  8. Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος λόγω προβλημάτων υγείας, σε δημότισσα  του Δήμου Λαυρεωτικής.

 

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

 

                                                                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ