Σε συνέχεια του από 27/11/2017 Δελτίου Τύπου σας ενημερώνουμε ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης του νόμου 4495/2017 που αφορά στην έκπτωση της τάξεως του 20% για τα αυθαίρετα κτίσματα στο Δήμο Λαυρεωτικής. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της διάταξης δεν ισχύει στις εξής περιοχές:

Δ.Ε. Λαυρίου

Λιμάνι Πασσά – Πουνταζέζα

Δ.Ε. Κερατέας

Βγέθι

Οι παραπάνω περιοχές εξαιρούνται από τη εν λόγω διάταξη, καθώς δεν υπάρχουν Κτηματογραφικοί Αριθμοί (ΚΑ) των ιδιοκτησιών, αφού δεν έχει γίνει κτηματογράφηση και επομένως δεν μπορούν να χορηγηθούν οι σχετικές βεβαιώσεις.