Σας καλούμε στην 23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 12η Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Τρίτη   και ώρα 18:00, με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση τέταρτης (4ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2017.
  2. Έγκριση της υπ.’αριθ.144/2017 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, με τίτλο«Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου», β) υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας 2, «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»και γ) κάλυψη από Ιδίους Πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού της σύμβασης από το ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο.
  3. Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο « Οδοποιία  Δήμου  Λαυρεωτικής»Α.Μ. 107/2016,  λόγω αναμόρφωσης προϋπολογισμού ένεκα έκδοσης νέου Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων (ΦΕΚ 1746/Β/19-05-2017).
  4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για τη διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Λαυρεωτικής για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ