ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 20-04-2018

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή, 20 η Απριλίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην έκτη (6η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 • Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2018.
 • Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, οικονομικού έτους 2017.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης 1ου Τριμήνου, έτους 2018, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2018.
 • Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας με την επωνυμία «ΚΔΕΜ».
 • Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου ως Προέδρου, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, για το έτος 2018.
 • Λήψη απόφασης για μίσθωση, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών Ύδρευσης του Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη.
 • Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στη θέση «ΧΑΜΟΛΙΑ» του Δήμου Μαρκοπούλου, βάσει του Ν.3463/2006 άρθρο 212, παρ. 11.
 • Λήψη απόφασης για σύναψη συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σωματείο με την επωνυμία «ΜΕΡΙΜΝΩ».
 • Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για την υπηρεσία “Bank in Office”.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
 • Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για συντήρηση – επισκευή οχημάτων του Δήμου (αρ.219 παρ.5 του Ν.4412/2016).
 • Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
 • Λήψη απόφασης για καθορισμό πλάτους πεζοδρομίου στην οδό Τήνου, μεταξύ του Ο.Τ.280 και εκτός σχεδίου περιοχής στην 3η Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.148 με κωδικό 050116 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αρ. 308/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ652 με κωδικό 651910 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αρ. 145/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ668 με κωδικό 652607 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αρ. 303/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1190 με κωδικό 700510 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1352 με κωδικό 720806 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ759 με κωδικό 644820 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδού εις μνήμην της Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

 

Διαβάστε επίσης:  Ένα βιβλίο για το μακρινό και πρόσφατο παρελθόν του Πόρτο Ράφτη

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σχόλια μέσω facebook