Μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λαυρεωτικής και λαμβάνοντας  υπόψιν την οικονομική κρίση που ακόμη επηρεάζει τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το πάγωμα των δημοτικών τελών για το 2018. Επιπλέον, αποφάσισε μειώσεις και απαλλαγές στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες- μόνιμους κατοίκους του Δήμου μας. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

  • Μείωση 50% σε άπορους κατόχους βιβλιαρίου υγείας-πρόνοιας –απορίας
  • Μείωση 50% σε μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα μέλη με εισόδημα έως 9.000€
  • Μείωση 50% σε τρίτεκνες  οικογένειες (εφόσον εξομοιώνονται με τις πολύτεκνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  6 του Ν.3454/2006) με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€
  • Μείωση 50% σε πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000€
  • Μείωση 50% σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79% και εισόδημα έως 12.000€
  • Μείωση 100% σε άτομα με ειδικές ανάγκες  (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο, σύμφωνα με διευκρινιστική ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου άμεσα, κατόπιν της έγκρισης της απόφασης του Δήμου από την Περιφέρεια (www.lavreotiki.gr).

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, σχετικά με το πάγωμα των δημοτικών τελών δήλωσε ότι: « Η Δημοτική Αρχή έχοντας ως στόχο να ανακουφίσει τους δημότες από τα δυσβάσταχτα έξοδα των νοικοκυριών τους, έπραξε με κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία. Για ακόμη μια χρονιά, διατηρήσαμε σταθερά τα δημοτικά τέλη, ενώ για τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες  συμπολιτών μας, χορηγήθηκαν επιπλέον ελαφρύνσεις.»

 

         Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας