Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι στο Κορωπί

Τους αντιδημάρχους στον Δήμο Κρωπίας όρισε σήμερα ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Κιούσης, µε θητεία από 1/9/2019 έως 30/9/2020. Μάλιστα για τις Τεχνικές Υπηρεσίες όρισε δύο αντιδημάρχους.

1. τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ανδρέα Ντούνη καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με αντιμισθία.

2. τους δημοτικούς συμβούλους κ. Παναγιώτη Πολίτη και κ. Νίκο Γιαννάκο καθ’ ύλην Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών, με αντιμισθία.

3. τον δημοτικό σύμβουλο κ. Θοδωρή Γρίβα καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με αντιμισθία.

4. την δημοτική σύμβουλο κα Ελένη Αδάμ καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού, με αντιμισθία.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ανδρέας Ντούνης.

68ΙΞΩΛ6-ΦΨΔ
Σχόλια μέσω facebook
Διαβάστε επίσης:  ΣΩΦΡΟΝΗΣ: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης, τον πρώτο ... μήνα χαίρονται»