Συντονισμένες  επιχειρήσεις καθαρισμών, αποψιλώσεων και κλαδεμάτων σε παραλιακές περιοχές, πλατείες και άλλους κοινόχρηστους και δημοτικούς χώρους ξεκίνησαν από το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου 2018 και συνεχίζονται εντός του Ιουνίου 2018 από την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Τμήμα Πρασίνου Δήμου Κρωπίας. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Γεώργιος Γκίκας, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, Δημήτρης Λέκκας και στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος εποπτεύουν τις, μεγάλης κλίμακας, επιχειρήσεις καθαρισμών και κλαδεμάτων προσπαθώντας να καλύψουν δυσλειτουργίες των υπηρεσιών τους από την έλλειψη  προσωπικού στους τομείς τους στο Δήμο Κρωπίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 50 εργάτες Καθαριότητας και  Ύδρευσης που ήταν στο πρόγραμμα των προσλήψεων τακτικού προσωπικού έχουν εμφανιστεί με τους λεγόμενους προσωρινούς πίνακες πρόσληψης  μόλις 17 (!).

Οι περιοχές που έχουν ήδη καθαριστεί είναι, η παραλία του Αγίου Δημητρίου και ο περιβάλλοντας χώρος, η Πλ. Δεξαμενής, το Δημοτικό Στάδιο Γ. Σ Παπασιδέρη, πλατείες κ.α.

Φώτο:  π.Αγίου Δημητρίου Κρωπίας,  παραλιακή ζώνη 6.06.2018

 

Φώτο:  π.Αγίου Δημητρίου Κρωπίας,  παραλιακή ζώνη/ ευρύτερη περιοχή 6.06.2018

Υπόγεια διάβαση πεζών προς π.Αγίου Δημητρίου Κορωπίου

———————–