Στα πλαίσια του νέου νόμου 4495/2017  «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 167/Α’/3-11-17, προβλέπεται έκπτωση 20% για όσα αυθαίρετα κτίσματα είναι εντός περιοχών υπό πολεοδόμηση και θα υπαχθούν στη ρύθμιση του Νόμου.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θα χορηγεί βεβαιώσεις, για όσες ιδιοκτησίες είναι εντός των παρακάτω περιοχών με εκκρεμή πολεοδομική μελέτη.

Απαιτούνται 2 τοπογραφικά σε ΕΓΣΑ 87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς) υπογεγραμμένα από αρμόδιο μηχανικό, που έχει δικαίωμα υπογραφής τέτοιων διαγραμμάτων (σύμφωνα με την ΕΚΧΑ ΑΕ), για να διαπιστώνεται η θέση της ιδιοκτησίας.

Οι περιοχές υπό πολεοδόμηση για το Δήμο μας είναι οι παρακάτω:

Δ.Ε. Λαυρίου

Άνω Όρια -Πράσινη Αλεπού

Λιμάνι Πασσά – Πουνταζέζα

ΒΙΠΑ Λαυρίου υπό εξυγίανση

Δ.Ε. Κερατέας

Πανόραμα- Αγία Μαρίνα- Τουρκολίμανο

Περιγιάλι- Τσονίμα -Τρεχαντιέρα

Βρωμοπούσι (ή Καλοπήγαδο)

Πόρτο Εννέα

Σπηλιαζέζα -Αγιασμόθι

Ελιές, Βένιο, Βίντζι (Α, Β, Γ Λιμανάκια) Δασκαλειού

Κακή Θάλασσα

Βγέθι