Σας καλούμε στην  Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του  Συλλόγου,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  16 Μαίου 2018, ώρα 7.00΄μ.μ.,

στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος  Κερατέας

( Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου ), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  • Απολογισμός πεπραγμένων  του Δ.Σ.
  • Απολογισμός οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Απαλλαγή του Δ.Σ.  από κάθε Διοικητική και Διαχειριστική ευθύνη
  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και

 

νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής

Αν δεν υπάρξει απαρτία την πρώτη ημερομηνία,

η δεύτερη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον  ίδιο χώρο

( ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος  Κερατέας,

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου )   

και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης,

την Τετάρτη 23  Maίου 2018, ώρα 7.00 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν

τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις

προς το Σύλλογο.

Η συμμετοχή όλων των μελών είναι σημαντική και απαραίτητη.

 

                              Κερατέα 3.5.2018

 

                      ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ