ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τράπεζα Αίματος Κερατέας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις

10 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ

στο ΚΑΠΗ Κερατέας.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση μετατίθεται την επόμενη Κυριακή στις 17 Δεκεμβρίου 2017,στις 11 π.μ

στο ΚΑΠΗ Κερατέας.

 

Τα θέματα της Γενικής Συνελεύσεως είναι :

  • Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής
  • Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρονιάς που πέρασε.
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Έγκριση του απολογισμού και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  • Εκλογή νέου Δ.Σ
  • Γενική συζήτηση σε θέματα που αφορούν τον σύλλογο.

 

Η παρουσία όλων των μελών / αιμοδοτών είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την ενημέρωσή τους όσο και για την συμβολή τους στην καλύτερη λειτουργία του συλλόγου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

               ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΤΣΑ                           ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ