ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Την Τρίτη 10/07/2018 και ώρα 21:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η νεοκλεγείσα Διοικητική Επιτροπή η οποία προέκυψε από τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες της 9ης Ιουλίου 2018.
Μετά το πέρας της διαδικασίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζορμπάς Απόστολος του Σταματίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρασύρης Παναγιώτης του Αλέξανδρου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Παπανικολάου Δήμητρα του Εμμανουήλ

ΤΑΜΙΑΣ : Μαργώνη Μαριάννα του Γεωργίου

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ : Γρηγοράσκος Παναγιώτης του Παντελή

ΜΕΛΗ : Λαμπίρης Ευθύμιος του Χρήστου

Ρέρρα Σταυρούλα του Αθανασίου