Χάθηκε στην περιοχή της Κερατέας όμως μπορεί να έχει απομακρυνθεί, οπότε η έκκληση δεν απευθύνεται μόνο στους Κερατιώτες. Το σκυλί είναι υπό φαρμακευτική αγωγή λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας οπότε επείγει η βοήθεια σας. Έχουν τοιχοκολληθεί φυλλάδια αλλά και οι κοινοποιήσεις θα βοηθούσαν.