Πόσο θα πληρώνουμε το νερό στη Λαυρεωτική. Έγκριση ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

splash water

7ΤΥΙΩΛ1-ΚΕΦ

Σχόλια μέσω facebook