Η προσπάθεια ενδυνάμωσης του επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού του Κέντρου Υγείας Λαυρίου  συνεχίζεται. Αυτό επιτυγχάνεται μετά από αιτήματα της Διοίκησης του Κέντρου Υγείας Λαυρίου αλλά και την συνεχή προσπάθεια τόσο του Υπουργείου Υγείας οσο και της υποδιοικήτριας της 1ης ΥΠΕ κ Χ Κισκήρα.

Από σήμερα αναλαμβάνει υπηρεσία σε θέση μόνιμου γενικού γιατρού οκ Σακελαρόπουλος Νικόλαος. Αυτό εκτός των άλλων σημαίνει ότι σε πολύ συντομο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσουμε το ιατρείο των Λεγραινών και το ιατρείο στην περιοχή Περιγιάλι Κερατεας. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Έπονται σπουδαιότερα που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν