Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018,θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση Επιχειρησιακής Άσκησης επί Χάρτου, για σεισμό σε Τοπικό Επίπεδο, από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, σε συνεργασία με το Δήμο Κρωπίας. Η εκδήλωση θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Δήμου Κρωπίας από 08:30πμ έως 14:00.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας

Αθλητισμού Πολιτισμού & Πολιτικής Προστασίας

Θεόδωρος  Γρίβας

       

                                                                            

* Πληροφορίες: Παπαχρήστου Χριστίνα

  Τηλέφωνο: 2132000731                               

  Fax: 210- 6624963