ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, 1Ο:00-14:00/

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : ΓΝΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΑΠΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Ν.ΝΤΟΥΝΗ 4